Unija Potrošača Hrvatske

nepolitička je i nestranačka udruga osnovana radi promicanja i zaštite potrošačkih prava i interesa

Ciljevi Unije su zaštita i obrazovanje članstva i potrošača – fizičkih osoba korisnika proizvoda i usluga te pružanja pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava

Unija djeluje na području ljudskih prava, zaštite prava potrošača

Aktualnosti

Vijesti, objave, izvješća, priopćenja

Aktivnosti

Aktivno sudjelujemo kao organizator i partner na relevantnim projektima

Food PRO

Provođenje istraživanja tržišta i neovisnih usporednih ispitivanja prehrambenih proizvoda

Padobran

Financijsko savjetovanje

Imaš Pravo

Informativne kampanje Europske komisije o pravima potrošača